dimecres, 8 de maig de 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure  la Casa del rus en l'Avgda. Joan Borràs de VDX.on va viure el pintor rus Viktor Kaliknik Gouseff i la seva esposa Olga, concertista de piano