dissabte, 27 d’abril de 2013

MÉS QUE SORPRENENT

Veure l'estalada en la paret del castell de Canals de VDX.