dilluns, 25 de febrer del 2013

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquest cartell un tant "currat" en un poste de telefonia en el Camí de Mas Roig a Mas Fuster de VDX,