dimarts, 4 de desembre de 2012

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest plafó ceràmic de la Verge de Montserrat a l'entrada d'una casa del Carrer Sarrià de VDX.