dilluns, 5 de novembre del 2012

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquesta bustia amb el rètol "Geonatura" en el carrer Sant Joan de la Creu de VDX.
Afegitó: La Geobiologia "teoria" que estudia les accions i els efectes que sobre els éssers vius produeixen les radiacions tel·lúriques.