dimarts, 3 de juliol del 2012

OCELLS DE VALLDOREIX
Cuereta blanca (Motacilla alba) en el Carrer El Greco de VDX