dimarts, 15 de maig del 2012

SORPRÈN I NO SORPRÈN


Veure aquest pou amb corriola en el Carrer Pierrot del Barri Les Bobines de VDX.