dilluns, 7 de maig del 2012

ACTUALITAT A VALLDOREIXOpiverd "separar bé no costa tant" de la Plaça Pompeu Fabra, contenidor per depositar set productes diferents a l'interior: bombetes, CDs i DVD, piles, bateries, bolígrafs, cartutxos d’impressora, bombetes de baix consum. 07_05_12