dimecres, 11 d’abril del 2012

MOLINS DE VENT A VALLDOREIXVeure aquest Moli en el Carrer Pere Mas del Barri de Sant Jaume de VDX