dimecres, 11 de gener del 2012

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest plafó del mes d'abril a l'arcada del portal d'una casa del Passeig Vall d'Or de VDX.