dimarts, 27 de desembre del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest cap a l'entrada d'una casa en el barri del Mas Roig de VDX