dimecres, 7 de desembre del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest plafó de Ntra. Señora de los Reyes a l'entrada d'una casa del Passeig Pollancres de VDX.