dimecres, 23 de novembre del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquesta silueta d'un cavall en un cobert del Carrer Mercè Capsir de VDX. Nº 239