dilluns, 31 d’octubre del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈN



Veure aquest estanyol en el jardí d'una casa de l'Avgda. Mas Fuster de VDX.