dimecres, 26 d’octubre del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquesta casa amb la façana d'estil mudèjar en el Carrer Sant Jaume de VDX. Nº 228