dilluns, 24 d’octubre del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquesta campaneta amb la silueta d'un Gall en el Barri de Can Bell (SC)