dimarts, 18 d’octubre del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure a la terrassa del darrera de la Casa Mellado, una romana, una falç, una cullera de fundició, etc. en el Barri del Rossinyol de VDX. Nº225