dilluns, 6 de juny del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest plafó amb l'imatge de Sant Martí de Tours en una casa del Barri de Can Cadena de VDX.