dilluns, 30 de maig del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈN
Veure 6 nius de cotorra argentina en un dels cedres de l'estació de VDX. Nº179