dilluns, 25 d’abril del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquest penell amb la silueta d'un gall en el Carrer Bruc de VDX.Nº164