dilluns, 18 d’abril del 2011

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure aquests follets en una balustrada del Carrer Bruc cantonada Mata de VDX.