dissabte, 11 de setembre del 2010

SORPRÈN I NO SORPRÈNVeure en una parada de pesca salada del mercadet de VDX. una roda d'arengades "guardia civils"