dijous, 15 de juliol del 2010

SORPREN I NO SORPREN


Veure la "Casa Barco" en el barri del Montmany de VDX.