dimecres, 7 de juliol del 2010

SORPREN I NO SORPRENVeure la Masia de Can Badal del 1752